• Монгол улс, Улаанбаатар 17060, Хан-Уул дүүрэг 3 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 94
  • +976 95452000
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
  • Нарны зай хураагуур

    Ухаалаг технологийн шийдэх ёстой хамгийн чухал асуудлуудын нэг бол суурин болон үйлдвэрийн газрыг цахилгаан эрчим хүчээр ханга

  • Салхин сэнс

    Ухаалаг технологийн шийдэх ёстой хамгийн чухал асуудлуудын нэг бол суурин болон үйлдвэрийн газрыг цахилгаан эрчим хүчээр ханга