• Barmash, Khan-Uul discrict, Ulaanbaatar 17060, Mongolia
  • +976 95452000
Бид дэлхийн технологийн болон бизнесийн чиг хандлагуудыг суурилсан шилдэг тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ санал болгодог компаниудтай түлхүү хамтран ажиллаж технологийн шийдлийг нь санал болгодог.
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж eng
Eng Ухаалаг технологийн шийдэх ёстой хамгийн чухал асуудлуудын нэг бол суурин болон үйлдвэрийн газрыг цахилгаан эрчим хү
Үл тасалдах тэжээл eng
Шугам хоолой, метал хийц eng
Гагнуурын тоног төхөөрөмж eng
Үл эвдэх сорил eng
Ажил үйлчилгээ eng